นโยบายความเป็นส่วนตัว

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Compass Hospitality เคารพและให้ความสำคัญถึงสิทธิ ข้อมูลส่วนบุคคลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทตระหนักดีว่า ท่านในฐานะผู้ใช้บริการ ย่อมมีความประสงค์ที่จะได้รับความมั่นคงปลอดภัยในการใช้บริการผ่านเว็บไซต์ของเรา

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทได้รับมา จะต้องเป็นข้อมูลที่ได้รับโดยการยินยอมของท่าน และจะถูกนำไปใช้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การดำเนินงานของบริษัทเท่านั้น บริษัทจะดำเนินมาตรการที่เข้มงวดในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ตลอดจนการป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้โดยมิได้รับอนุญาตจากท่านก่อน จะมีเฉพาะข้อมูลทั่วไปที่ไม่เป็นความลับเท่านั้นที่จะสามารถนำไปเปิดเผยกับบุคคลที่สามได้

ข้อยกเว้นในการเปิดเผยข้อมูล

Compass Hospitality จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ใน 2 กรณีต่อไปนี้

  • หากจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล Compass Hospitality จะตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีความจำเป็นจริงๆ การเปิดเผยข้อมูลนั้นต้องมีจุดประสงค์เพื่อรักษาความปลอดภัย ทรัพย์สิน หรือเพื่อปกป้องสิทธิของบริษัทเมื่อมีการใช้เว็บไซต์ในทางที่มิชอบ
  • บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้เมื่อได้รับคำร้องทางกฎหมาย อย่างไรก็ตามเราจะกระทำในขอบเขตที่จำเป็นและจะพยายามรักษาความเป็นส่วนตัวของแต่ละบุคคลไว้ให้มากที่สุด

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกนำไปใช้เพื่อจุดประสงค์ต่อไปนี้

  • เพื่อลงทะเบียนเป็นสมาชิกของโรงแรม
  • เพื่อพัฒนาแผนการตลาดของโรงแรม
  • เพื่อส่งกิจกรรมและสิทธิประโยชน์ต่างๆผ่านทางอีเมล
  • เพื่อสื่อสารและส่งแบบสอบถามให้ท่าน
  • เพื่อตอบคำถามและรับฟังความคิดเห็นจากท่าน
  • เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ให้ดีขึ้น

เราไม่ขาย ให้เช่าหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลอื่น รวมทั้งบุคคลที่สามและไม่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าที่ไม่ได้รับการอนุญาต

การรักษาความมั่นคงปลอดภัย

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทจึงกำหนดให้มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ แปลง แก้ไขหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยให้เป็นไปตามที่กำหนดในนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท

คุกกี้คืออะไรและทำงานอย่างไร

คุกกี้คือไฟล์ประเภท Text ที่บันทึกอยู่ในคอมพิวเตอร์ จะถูกเรียกใช้ทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นั้น โดยปกติแล้วจะมีการใช้งานคุกกี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เยี่ยมชมเช่น การจดจำชื่อผู้ใช้ คุกกี้มีไว้เพื่อให้ท่านมิต้องเติมข้อมูลเดิมๆในแต่ละครั้งที่ท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ คุกกี้จะได้รับข้อมูลที่ท่านให้เราเท่านั้น ไม่สามารถแฮคหรืออ่านข้อมูลในคอมพิวเตอร์ของท่านได้ คุกกี้ไม่สามารถส่งไวรัสหรือทำอันตรายต่อระบบคอมพิวเตอร์ของท่านได้ การใช้คุกกี้ถือเป็นมาตรฐานทั่วไปบนอินเทอร์เน็ต เว็บเบราเซอร์ส่วนใหญ่ยอมรับการใช้คุกกี้โดยอัตโนมัติ แต่หากท่านไม่ต้องการให้มีการใช้คุกกี้ เว็บเบราเซอร์ทั้งหมดนั้นมีตัวเลือกที่จะรับหรือปฏิเสธคุกกี้ได้

การติดตามผู้ใช้:

คุกกี้ใช้เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของผู้ใช้แต่ละรายในเว็บไซต์ จุดประสงค์เพื่อวัดความนิยมของโปรโมชั่นแต่ละโปรโมชั่น

วิธีลบคุกกี้

เว็บเบราเซอร์บางอันจะสามารถเลือกระดับคุกกี้ได้ ในขณะที่เว็บเบราเซอร์ส่วนใหญ่จะทำได้เพียง “แจ้งเตือนไปยังผู้ใช้งานเมื่อได้รับคุกกี้” ในกรณีนี้ท่านทำได้เพียงหลีกเลี่ยงการเข้าเว็บไซต์หรือหน้าเว็บนั้นๆ บางส่วนของเว็บไซต์อาจทำงานไม่ปกติหากท่านปฏิเสธคุกกี้ สำหรับวิธีการตั้งค่าคุกกี้นั้น ให้ตรวจสอบที่เมนู “Help” ของเบราว์เซอร์ที่ใช้งาน

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็ก

Compass Hospitality ไม่ได้ออกแบบเว็บไซต์นี้ไว้สำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีเพราะฉะนั้นเว็บไซต์นี้ไม่ควรใช้โดยบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี นโยบายส่วนบุคคลของเราไม่อนุญาตให้เรายอมรับ ผู้ใช้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี เราขอให้บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี หลีกเลี่ยงการใช้หรือโพสต์ข้อมูลลงในเว็บไซต์นี้ หากเราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลอื่นจากผู้ใช้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปีโดยไม่ได้ตั้งใจเราจะไม่ให้ข้อมูลเหล่านี้แก่บุคคลที่สามไม่ว่าด้วยวัตถุประสงค์ใดๆ

การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทอาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ตลอดเวลา หากมีการแก้ไขเกิดขึ้นบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางเว็บไซต์

โปรดติดต่อเราหากท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา WEBSITE TERMS & POLICIES เงื่อนไขการใช้เว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัว